Nahlédnutí do útrob historické studny | Akce | Kovárna

Více

Nahlédnutí do útrob historické studny

Frýdštejnské panství a založení hradu Frýdštejn sahá až do středověku. Často se hovoří o portálech ve studních, které sloužily jako vstupy do tajných chodeb, k odebírání vody, zkrácenou cestou ze sklepů nebo v případě únikové cesty při obléhání hradu. Nahlédněte při návštěvě našeho wellness do historie a objevte taje historické studny a jejího precizního řemeslného zpracování starých místních kameníků. Studna je 14 metrů hluboká tesaná do skály a částečně do pískovcových štuk. Za povšimnutí také rozhodně stojí původní dochovalý rumpál, na který narazíte cestou k recepci wellness.